İş Güvenliği

İş Güvenliği Nedir?

İşyerlerinde işin yürütümü sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır

İş Kazası Nedir?

İş kazası; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır.

Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçlara göre;
 • İş kazalarının %50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğunu,
 • %48’inin sistemli bir çalışmayla önlenebileceğini,
 • % 2’sinin ise önlenemeyeceğini göstermektedir.
 • Dolayısıyla iş kazaları kader değildir ve % 98’i basit veya komplike çalışmalarla önlenebilir.
 • İSG’nin amacı

 • Sağlık koşullarını iyileştirmek
 • Güvenlik koşullarını iyileştirmek
 • Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız?
 • İnsanların tutum ve davranışları
 • Firmalarda iyi bir İSG yönetimi
 • İSG’ye öncelik verme
 • Risklerin değerlendirilmesi
 • Sürekli iyileştirme
 • Liderlik
 • Politik taahhüt
 • Tanıtım, bilinç artırma
 • AB mevzuatı
 • Uygulama rehberleri
 • ISG alanına yatırım yapmanın avantajları
 • Ulusal ve sektörel düzeyde “Sosyal Diyalog”
 • İSG eğitimi
 • İSG bilgi yönetimi
 • Yaptırım
 • İşverenin Görevleri
 • Sağlık ve güvenlik önlemlerini almak
 • Çalışanların eğitimlerini sağlamak
 • İşyerindeki riskler ve korunma konusunda önlem almak
 • Genel sağlık ve güvenlik eğitimi uygulamak
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik örgütlenmesi kurmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmak
 • İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak
 • İşyeri hekimi ile işbirliği yapmak
 • İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yapmak
 • Yenilikleri ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak
 • İşçilerin Görevleri
 • Ekipman ve malzemeyi 'doğru' kullanmak
 • Kendisinin ve başkalarının sağlığını önemsemek
 • Sağlık ve güvenlik kurallarına uymak
 • Tehlike durumlarını ilgililere bildirmek
 • Hastalık ve kazaları ilgililere bildirmek
 • Bilme ve bilgi edinme hakkı
 • İşçi Sağlığını Olumsuz Etkileyen Durumlar

  Aşırı sıcak ya da aşırı nemli ortamlarda çalışmak

  Aşırı sıcaklar ya da nemli ortamlar işçi sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Bu durumlarda çalışılan ortamın ısısının ayarlanması nem ölçerler ile nemin belirlenerek uygun duruma getirilmesi gerekir.

  Yetersiz ışıklandırma ya da fazla ışıklandırma

  Işıklandırmanın yetersiz olması iş kazaların oluşmasına neden olabilir. Fazla ışık ise göz sağlığı için zararlı olabilir.Çalışma ortamlarının ışıklandırmaları insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde işveren tarafından ayarlanmalıdır.

  Bedeni veya organları çok hırpalayan işler

  İşin, insan bedenini ve ruhunu zorlama standartları dikkate alınarak çalışma saatleri düzenlenmelidir. Masa başı çalışan ile üretimde çalışan kişilerin çalışma süreleri aynı olmamalılıdır.

  Gürültü

  Fazla gürültü de işçiyi ruhsal ve fiziksel olarak olumsuz etkiler.

  Ağır çalışma şartları

  Ağır çalışma şartları işçi sağlığı güvenliği için çok büyük bir risktir. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebep olur.

  İşyeri atmosferinin kötü olması

  Çalışılan ortamların havası mutlaka temiz olmalıdır.Solunan kirli hava işçinin sağlığına doğrudan tehdit eder.

  Gece İşi ve Vardiyalı çalışma

  Gece işçiliğinde ve vardiyalı çalışma sistemlerinde iş ğüvenliği uzmanları daha dikkatli olmalıdır. Çünkü gece ve vardiyalı çalışma sistemleri iş kazalarına daha kolay davetiye çıkarmaktadır.

  Mola saatlerinin yetersiz olması

  İşçilerin gerekli molalarının olması iş verimini düşürmeye işçi sağlığını olumsuz etkilemeye başlar.Yorgun düşen işçinin iş kazasına maruz kalma ihtimali daha yüksektir.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

  • Gerekli tüm evrakları hazırlayarak işverenin onayına sunup gerekli yerlere asmalıdır.
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işçilerin koruyucu ekipman kullanımını doğru uygulayıp uygulamadığının kontrolünden sorumludur.
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri işverene yazılı ve imzalı oalrak bildirmek zorundadır.
  • İşyerinin devletin belirlediği mevzuata uygun bir şekilde dizayn edilip edilmediğini kontrol etme, periyodik bakımları planlamak ve kontrol etmek, kontrolleri gözlemlemek
  • Doğal afetler, işyerinde meydana gelmesi olası facilara karşı acil eylem planları oluşturmak bunu işverenle ve işçilerle paylaşmak gerekli tedbirleri alıp gereken tatbikatları ve eğitimleri yapmak herkesin üstüne düşen sorumlulukları kendisine tebliğ etmek.
  • Personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri alıp almadığının kontrolünü yapmalı, yasal mevzuata göre düzenlemeler yapılmalıdır.
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işyerinde ortaya çıkan kazaların nedenlerini raporlamalı ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır.
  • Gerekli tüm evrakları hazırlayarak işverenin onayına sunup gerekli yerlere asmalıdır.
  • İşyeri hekimiyle sıkı diyalog halinde olmalı, gerekli değerlendirmeleri birlikte yapmalıdır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, işyerindeki tüm makine donanım ve teçhizatın çalışma durumundan sağlığından stabilitesinden makinelerde kullanılan malzeme ve hammaddelerin sağlığa etkilerinden sorumludur.
  TEKLİF AL
  Türkçe